• Vítame Vás - Welcome

  Ústav elektrotechniky vznikol v roku 2011 zlúčením Katedry teoretickej a experimentálnej elektrotechniky s Katedrou merania FEI STU

 • Služby pre verejnosť
  Služby pre verejnosť

  Ústav elektrotechniky ponúka svoje služby pre verejnosť pri zabezpečení skúšok elektromagnetickej kompatibility a vibračných skúšok elektrických zariadení, pri realizácii špeciálnych meraní v elektrotechnike, ako aj konzultačno- poradenské a expertízne služby v širokej škále.

 • Nadácia Volkswagen

  Ústav elektrotechniky poskytuje modernú výuku v oblasti senzorických systémov. Študenti sa možu stretnúť s modernými senzorickými aplikáciami na štandardnom elektronickom princípe, ale najmä s modernými smart optickými senzormi.

 • Nadácia Volkswagen Slovakia

  Ústav elektrotechniky realizoval moderné standy pre výskumné a pedagogické účely v oblasti smart optických senzorov.

 

Additional information