• Vítame Vás - Welcome

  Ústav elektrotechniky vznikol v roku 2011 zlúčením Katedry teoretickej a experimentálnej elektrotechniky s Katedrou merania FEI STU

 • Práca s najmodernejšími prístrojmi

  Ústav elektrotechniky má bohaté prístrojové vybavenie, moderné počítačové a programové vybavenie pre oblasť meracej techniky ako aj aplikovaného elektromagnetizmu.

 • Služby pre verejnosť
  Služby pre verejnosť

  Ústav elektrotechniky ponúka svoje služby pre verejnosť pri zabezpečení skúšok elektromagnetickej kompatibility a vibračných skúšok elektrických zariadení, pri realizácii špeciálnych meraní v elektrotechnike, ako aj konzultačno- poradenské a expertízne služby v širokej škále.

 • Život je v prvom rade zábava

  Víťazný tím Športových hier FEI STU 2015. Tímový duch zdecimoval ostatných súperov :-)

 

Additional information