6

Názov projektu: Riadený bezdrôtový prenos výkonu II.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferdinand Vavrik

Doba riešenia: 2017

Anotácia projektu:

Projekt riadeného bezdrôtového prenosu II nadväzuje na projekt podávaný minulý rok s názvom Riadený bezdrôtový prenos výkonu. Taktiež nadväzuje na tému môjho doterajšieho výskumu zameraného na simuláciu elektromagnetických polí v okolí jednotlivých antén a fázovo riadených sústav antén. Projekt sa zameriava na zvyšovanie dosahu bezdrôtového prenosu výkonu elektrickej pomocou vhodnej úpravy tvaru elektromagnetického poľa v okolí vysielacích antén, čo zabezpečuje vhodné rozloženie fáz na jednotlivých anténach. Taktiež sa zameriava na možnosť zmeny smeru toku energie bez potreby polôh vysielacích antén, prípadne ich natočení. V tomto projekte bude riešená najmä technická realizácia simuláciou navrhnutej fázovej anténnej sústavy. Pričom táto sústava nude vhodná na demonštráciou zmeny smeru vyžarovania výkonu elektrickej energie.

Additional information