9

Názov projektu: Syntéza elektronických kompozitných materiálových štruktúr a analýza ich elektromagnetických a mikrovlnných absorpčných vlastností

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kornel Lisý

Doba riešenia: 2019

Anotácia:

Projekt je orientovaný na výskum nových multifunkčných kompozitných materiálových štruktúr na báze feromagnetických a ferimagnetických plnív a polymérnej nemagnetickej matrice s cieľom zlepšenia ich magnetických, dielektrických a elektromagnetických absorpčných vlastností. Pripravia sa mikročasticové keramické magneticky mäkké plnivá (napr. NiZn a LiZn alebo YIG) a kompozitné materiálové štruktúry na báze keramických plnív a polymérnej nemagnetickej matrice (polyvinylchlorid PVC alebo kaučuk). Vyšetrí sa vplyv malého prídavku elektricky vodivých plnív na báze rôznych alotropných modifikácií uhlíka (CNT - uhlíkové nanotrubičky, CF - uhlíkové vlákna alebo grafén) alebo kovových feromagnetík (Co príp. Fe) na vybrané elektromagnetické a vysokofrekvenčné absorpčné vlastnosti pripravených kompozitov.

 

Additional information