SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY


Štátna skúška, LS 2018/2019


Študijný program: Aplikovaná elektrotechnika
dátum konania obhajob: 11. jún 2019
miesto: Ústav elektrotechniky, č. dv. B 307


Zloženie komisie:

                                     predseda:      prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.

                                        členovia:       prof. Ing. René Harťanský, PhD.

                                                           doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.

                                                           doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.

                                                           Ing. Peter Lendel

                                       tajomník:       Ing. Mgr. Martin Mierka

 

Harmonogram štátnej skúšky:

 

Konferencia MEMS AiI 2016

Konferencia EMS AiI 2018 - Zliechov