• Vytlačiť

___Laboratóriá ÚE___

Súčasťou Ústavu elektrotechniky FEI STU sú nasledovné laboratóriá:

 

 • Chemické laboratórium
 • Laboratórium aplikovaného magnetizmu
 • Laboratórium číslicového spracovania signálu
 • Laboratórium diagnostických systémov
 • Laboratórium elektromagnetickej kompatibility
  • Laboratórium impulzných skúšok
  • Laboratórium špeciálnych meraní
  • Laboratórium vysokofrekvenčných meraní
 • Laboratórium elektroniky
 • Laboratórium magnetických materiálov a meraní
 • Laboratórium magnetických meraní
 • Laboratórium magnetických polí
 • Laboratórium metrológie magnetizmu
 • Laboratórium mikrovlnnej techniky
 • Laboratórium nelineárnej elektrodynamiky
 • Laboratórium optických vláknových vlnovodov
 • Laboratórium optoelektroniky
 • Laboratórium testovania magnetických materiálov
 • Laboratórium vizuálnych systémov
 • Laboratórium výpočtovej techniky
 • Metrologické laboratórium
 • Pedagogické laboratórium automatizovaných a distribuovaných meracích systémov
 • Pedagogické laboratórium elektrického merania
 • Pedagogické laboratórium elektrických obvodov
 • Pedagogické laboratórium elektromagnetickej kompatibility
 • Pedagogické laboratórium elektromagnetických polí
 • Pedagogické laboratórium elektroniky a elektrotechniky
 • Pedagogické laboratórium merania elektrického výkonu a energie
 • Pedagogické laboratórium merania neelektrických veličín
 • Pedagogické laboratórium mikroprocesorovej techniky
 • Technologické laboratórium