• Vytlačiť

___Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) na ÚE___

 

Tajomník ŠVOČ za ÚE: Ing. Kornel Lisý

Ústav elektrotechniky zabezpečuje fakultnú prehliadku prác ŠVOČ v sekcii: Meracia technika

 

ARCHÍV ŠVOČ

 

Študentské práce za rok 2015 (23. apríl 2015):

Sekcia APLIKOVANÁ MECHANIKA A MECHATRONIKA 

      Jozef Augustín (vedúci O. Čičáková) - Diplom dekana

Sekcia MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY 

      Bc. Michal Szalay (vedúci B. Korenko) - Cena dekana

 

Študentské práce za rok 2014 (29. apríl 2014):

Sekcia APLIKOVANÁ MECHANIKA A MECHATRONIKA 

        Bc. Norbert Kaplan (vedúci J. Červeňová) - Cena ČS sekcie IEEE

Sekcia FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO 

        Bc. Ferdinand Vavrík (vedúci P. Ballo, R. Harťanský) - Cena ČS sekcie IEEE

 

Študentské práce za rok 2013 (23. apríl 2013):

Sekcia MERACIA TECHNIKA

 1. Bc. Miroslav Svetík (2. IŠ; TLK) Meranie parametrov optických vlákien metódou všeobecného eliptického retardátora (vedúci prof. J. Jasenek) - Cena ČS sekcie IEEE

 2. Norbert Kaplan (3. BŠ; TLK) Optické senzory na báze Braggovských mriežok (vedúci Ing. J. Červeňová) - Cena dekana

 3. Bc. Lukáš Hajro (2. IŠ, RE) Spracovanie signálov pri harmonickej analýze a pri prechodných javoch v elektronických obvodoch (vedúci Ing. J. Červeňová) - Diplom dekana

 4. Vladimír Džanibekov (1. BŠ, ELN) Lecherovo vedenie (vedúci doc. R. Harťanský) 

 5. Bc. Marek Kočiš (2. IŠ, MIT) Znižovanie elektromagnetických interferencií vyvolaných vedeným rušením (vedúci doc. R. Harťanský)  

 

Študentské práce za rok 2012 (25. apríl 2012):

Sekcia MERACIA TECHNIKA

 1. Attila Dienes (vedúci Ing. M. Bittera)

 2. Michal Hrežďovič (vedúci Ing. M. Kamenský) - Diplom dekana 

 3. Bc. Tomáš Kováč (vedúci doc. K. Kováč)

 4. Martin Králik (vedúci doc. R. Ravas) - Cena ČS sekcie IEEE

 5. Bc. Miroslav Svetík (vedúci prof. J. Jasenek)

 6. Bc. Dušan Šmigura  (vedúci Ing. E. Králiková) - Diplom dekana 

 7. Bc. Roman Tokár (vedúci Ing. A. Krammer) - Diplom dekana 

 8. Bc. Ervín Vasil  (vedúci Ing. M. Kamenský)