___Obhájené dizertačné práce riešené na ÚE___

 

2019

Kaplan, N.: Optical fiber sensors with long fiber Bragg grating based on OFDR (vedúci prof. J. Jasenek)

Vavrík, F.: Anténne  fázové systémy (vedúci prof. P. Ballo)

 

2017

Chrapčiak, I.: Meranie v prenosovej a distribučnej sústave (vedúci doc. P. Kukuča)

 

2016

Mikuš, P.: Vplyv prostredia na presnosť a reprodukovateľnosť meraní vzdialenosti pri radarových hladinomeroch (vedúci prof. R. Harťanský)

Slížik, J.: Autonómne merače elektromagnetického poľa (vedúci doc. V. Jančárik)

 

2014

Noskovičová, L.: Kalibrácia vnútprných parametrov kamery (vedúci doc. R. Ravas)

Šroba, L.: Odhad polohy rohových bodov v obraze (vedúci doc. R. Ravas)

 

2013

Kollár, M.: Aplikácia klasterovej analýzy pre merané dáta kalibrácie antén (vedúci doc. K. Kováč)

Maršálka, L.: Bezkontaktné merania malých vzdialeností (vedúci doc. R. Harťanský)

Války, G.: Príspevok k problematike merania frekvenčných spektier TDEMI systémami (vedúci doc. K. Kováč)

 

2012

Korenko, B.: Optické vláknové senzory s rozloženými parametrami a ich aplikácie (vedúci prof. J. Jasenek)

 

2011

Hlaváč, M.: Optické vláknové senzory s rozloženými parametrami na báze OTDR (vedúci prof. J. Jasenek)

Páleník, T.: Mikrosenzory na meranie parametrov elektromagnetických polí (vedúci prof. V. Smieško)

Šoka, M.: Analýza elektromagnetických vlastností vybraných magnetík pre aplikácie v elektronike (vedúci doc. V. Jančárik)

 

2010

Hallon, J.: Osobitosti merania EMC rozsiahlych systémov (vedúci doc. K. Kováč)

Ušáková, M.: Feritové práškové materiály ako plnivá pre magnetokompozity (vedúci doc. A. Grusková)

 

2009

Grman, J.: Príspevok k automatizácii vyhodnocovania defektoskopických meraní rúrok parogenerátorov metódou vírivých prúdov (vedúci doc. R. Ravas)

Kamenský, M.: Príspevok k automatickej korekcii AČP (vedúci doc. K. Kováč)