___Obhájené diplomové práce riešené na ÚE___

 

2018

Hušek, P.: Návrh zdroja pre budenie elektromagnetov (vedúci doc. E. Ušák)

Lisý, K.: Zníženie elektromagnetických interferencií v elektronických obvodoch IKT systémov (vedúci doc. R.Dosoudil)

Mierka, M.: Návrh a konštrukcia striedavého zdroja s konštantným pomerom U/f (vedúci prof. R. Harťanský

Paulina, M.: Modernizácia vyhodnocovacích zariadení kolkárne (vedúci prof. R. Harťanský)

Vimpeľ, M.: Vyhodnocovacie zariadenie pre MEMS snímač síl (vedúci prof. R. Harťanský)

2014

Válek, A: Možnosti komunikácie elektronických distribuovaných modulov v automobilovom priemysle (vedúci doc. M. Bittera)

 

2013

Hajro, L.: Spracovanie signálov pri harmonickej analýze a pri prechodných javoch v elektrických obvodoch (vedúca Ing. J. Červeňová)

Kočiš, M.: Numerické modelovanie tieniacej účinnosti reálneho tienenia (vedúci doc. R. Harťanský)

Martiš, R.: Analýza nesekvenčného správania Petriho sietí (vedúci doc. V. Jančárik)

Matiašovský, A.: Modul správy pedagogického procesu fakulty (vedúci doc. V. Jančárik)

Svetík, M.: Polarizačná módová disperzia v optických vláknach (vedúci prof. J. Jasenek) 

 

2012

Baďura, V.: Magnetopolymérne kompozity s magneticky mäkkým plnivom (vedúca Ing. M. Ušáková)

Blaško, J.: Zdroj napájania a referenčného napätia pre skúšky EMC (vedúci Ing. J. Hallon)

Erdziak, J.: Merací systém pre testovanie odolnosti voči spojitému vysokofrekvenčnému rušeniu v prevádzke (vedúci Ing. J. Hallon)

Gábor, D.: Analýza homogenity elektromagnetického poľa v tienenej kabíne pri skúškach EMC (vedúci Ing. J. Hallon)

Gergel, I.: Návrh a numerické overenie opatrení na zvýšenie rozsahu kalibrácie radarových hladinomerov (vedúci doc. R. Harťanský)

Iglarčík, M.: Použitie metódy OTDR na senzorické účely (vedúca Ing. J. Červeňová)

Janáček, M.: Meranie jednofázového výkonu pomocou meracej karty (vedúca Ing. E. Králiková)

Janíček, D: Disperzia v štandardných a špeciálnych optických vláknach (vedúci prof. J. Jasenek)

Josko, L.: Hybridné absorbátory pre obvody mobilných komunikačných systémov (vedúci doc. R. Dosoudil)

Košík, M.: Bezkontaktné meranie malej vzdialenosti (vedúci Ing. L. Maršálka)

Kováč, T.: Kapacitný snímač vzdialenosti horáka od rezaného materiálu (vedúci doc. K. Kováč)

Kovačovič, Ľ.: Simulácia umelého života (vedúci Mgr. J. Grman)

Krovina, A.: Inteligentný modul pre meranie relatívnej vlhkosti (vedúci Ing. A. Krammer)

Macura, M.: Demonštračné pracovisko klimatizačných jednotiek (vedúci Ing. M. Kamenský)

Mazáň, M.: Technická podpora pre systém na testovanie odolnosti voči impulznému rušeniu (vedúci Ing. J. Hallon)

Mikulka, J.: Distribuovaný merací a riadiaci systém (vedúci Ing. M. Bittera)

Mikuš, P.: Návrh a implementácia softvéru pre kalibráciu radarových hladinomerov (vedúci doc. R. Harťanský)

Ochodnický, O.: Analýza vodičov z hľadiska EMC (vedúci Ing. M. Bittera)

Sebeš, Š.: Návrh zosilňovača pracujúceho v triede D (vedúci doc. R. Harťanský)

Slížik, J.: Vysokofrekvenčné tienenie dosky s plošnými spojmi (vedúci doc. R. Harťanský)

Šmigura, D.: Využitie multifunkčnej meracej karty pre analýzu signálov (vedúca Ing. E. Králiková)

Tokár, R.: Stabilizovaný zdroj pre automatizované merania (vedúci Ing. A. Krammer)

Vasil, E.: Návrh meracieho systému so vzorkovaním a rekonštrukciou signálu (vedúci Ing. M. Kamenský)

 

2011

Bobek, P.: Optimalizácia zapojenia univerzálneho výkonového zosilňovača na meranie magnetických vlastností materiálov (vedúci doc. E. Ušák)

Foltín, I.: Potlačenie EMI v telekomunikačných sieťach (vedúci doc. R. Dosoudil)

Fraňo, P.: Digitálny voltmeter pre automatizované merania (vedúci Ing. A. Krammer)

Chudovan, J.: Aplikácie polarizačnej OTDR v senzorike (vedúca Ing. J. Červeňová)

Morvay, T.: Znalostné systémy a umelá inteligencia (vedúci Mgr. J. Grman)