• Vytlačiť

Slávnostné odovzdanie High-Tech centra elektromagnetickej kompatibility

 

Dňa 15.11.2012 odovzdalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v osobe štátneho tajomníka zodpovedným pracovníkom Fakulty elektrotechniky a informatiky do pilotnej prevádzky High-Tech centrum elektromagnetickej kompatibility - HTC EMC vybudované s podporou úlohy výskumu a vývoja č. 2003SP200280202 štátneho programu výskumu a vývoja č. ŠP 06K0A02 "Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja".

Slávnostného odovzdávania sa zúčastnili Štefan Chudoba (štátny tajomník MŠVVŠ SR), Róbert Szabó (zastupujúci generálny riaditeľ sekcie VaV MŠVVŠ SR), Viktor Smieško (predseda Rady štátneho programu VaV), Robert Redhammer (rektor STU), Gabriel Juhás (dekan FEI STU), Jozef Buday (generálny riaditeľ EVPÚ, a.s. Nová Dubnica), ako aj zodpovední riešitelia Karol Kováč (za FEI STU) a Marek Hudák (za EVPÚ, a.s)

 

Videoreportáž z podujatia

 
Tlačová správa na www.vedatechnika.sk

Vlastná stránka High-Tech EMC