ELITECH '14 

Dňa 4.6.2014 sa na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave konala 16. konferencia 

ELITECH ’14 určená pre študentov doktorandského štúdia technických študijných odborov a 

zameraná na rozvoj ich publikačných, prezentačných a komunikačných zručností.