Športové hry zamestnancov FEI STU - 2017


V dňoch 12.-13.9. 2017 sa uskutočnil VI. ročník ŠH FEI STU.

Tím ÚE v zložení Mikuláš Bittera, Martin Mierka, Lukáš Šroba, Gabriel Války, Marek Vimpeľ, Tereza Nováková obsadil spomedzi ôsmich tímov jednotlivých ústavov 1. miesto.  Viac informácií tu.