• Vytlačiť

___Život na ÚE___

2018

- Športové hry FEI STU - Chorvátsko

  viac Športové hry 2018

 

2017

- Športové hry FEI STU - Bratislava

viac Športové hry 2017

 

2016

- Športové hry FEI STU - Vysoké Tatry

viac Športové hry 2016

 

2015

- Deň otvorených dverí

    viac 

 

- Športové hry FEI STU - Gabčíkovo

   viac  Športové hry 2015

 

2014

- Guláš 2014

 

Viac Guláš 2014

- Športové hry FEI STU - Malý Dunaj

   Viac Športové hry 2014

 

2013

- Športové hry FEI STU - Rohožník

   Viac Športové hry 2013.

 

- Letná cyklistika 

     Viac Cyklistika 2013

 

- 2. ročník guláš-party u Paliho

    Viac Guláš 2013

   

2012

- Športové hry FEI STU - Záruby

   Viac Športové hry 2012

 

- Cyklistika okolo Neusiedler See

   viac Cyklistika 2012

- Vysoké Tatry

   Viac Vysoké Tatry 2012

    

- Gulášovica meračov

   Viac Guláš 2012