OMT - Oddelenie meracej techniky

Meno Pozícia Telefónne číslo
BITTERA Mikuláš, doc. Ing. PhD. docent, riaditeľ ústavu +421 2 6029 1166; +421 2 6542 9600
BAJCSY Július, prof. Ing. PhD. emeritný profesor +421 2 60291 313
BEZEK Ján, Ing. PhD. výskumný pracovník +421 2 60291 343
BILÍK Vladimír, Ing. PhD. výskumný pracovník +421 2 60291 343
GRMAN Ján, Mgr. PhD. výskumný pracovník +421 2 60291 787
HALGOŠ Ján, Ing. PhD. výskumný pracovník +421 2 60291 216
HALLON Jozef, Ing. PhD. výskumný pracovník +421 2 60291 431
HARŤANSKÝ René, prof. Ing. PhD. zástupca riaditeľa ústavu, profesor, vedúci OMT +421 2 60291 294
JÁNOŠÍK Peter, Ing. odborný asistent +421 2 60291 769
KAMENSKÝ Miroslav, doc. Ing. PhD. docent +421 2 60291 393
KOVÁČ Karol, doc. Ing. PhD. docent +421 2 60291 631
KRÁLIKOVÁ Eva, Ing. odborná asistentka +421 2 60291 789
KRAMMER Anton, Ing. výskumný pracovník +421 2 60291 755
KUCHAROVIČ Martin, Bc. výskumný pracovník +421 2 60291 769
MIERKA Martin, Ing. Mgr. doktorand +421 2 60291 511
SMIEŠKO Viktor, prof. Ing. PhD. emeritný profesor +421 2 60291 894