OTE - Oddelenie teoretickej elektrotechniky

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Telefónne číslo
BRANICKÁ Eva, Mgr. doktorandka +421 2 60291 463
ČERVEŇOVÁ Jozefa, doc. Ing. PhD. docentka +421 2 60291 428
DOSOUDIL Rastislav, doc. Ing. PhD. docent +421 2 60291 421
JANČÁRIK Vladimír, doc. Ing. PhD. docent +421 2 60291 467
JASENEK Jozef, prof. Ing. PhD. emeritný profesor +421 2 60291 737
KORENKO Branislav, Ing. PhD. odborný asistent +421 2 60291 427
LISÝ Kornel, Ing. doktorand +421 2 60291 511
SLÁMA Jozef, prof. Ing. PhD. emeritný profesor +421 2 60291 375
ŠOKA Martin, Ing. PhD. výskumný pracovník +421 2 60291 424
ŠTOFKA Marián, Ing. CSc. odborný asistent +421 2 60291 374
UŠÁK Elemír, doc. Ing. PhD. docent, vedúci OTE +421 2 60291 466
UŠÁKOVÁ Mariana, Ing. PhD. výskumná pracovníčka +421 2 60291 736