4

Názov projektu: Návrh a realizácia senzora pre meranie síl

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukáš Maršálka, PhD.               

Doba riešenia: 14. 3. 2014 – 31. 12. 2014

 

Anotácia projektu:

Projekt sa zaoberá riešením defektov vzniknutých pri návrhu jednozložkového senzora sily (tlaku), ktorý bol navrhnutý a zostrojený v rámci riešenia programu na Podporu mladých výskumníkov: Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl.

Hlavným zámerom tohto projektu je dopracovanie sa k takej elektromechanickej stavbe navrhnutého snímača, ktorá by bola čo najvhodnejšou pre sériovú výrobu v prípade uplatnenia sa navrhovaného snímača v komerčnej oblasti.

Ďalším predmetom riešenia je návrh elektronickej vyhodnocovacej časti senzora, ktorá bude spracovávať potrebné parametre počas snímania pôsobiacej sily a následne vyhodnocovať veľkosť pôsobiacej sily prostredníctvom signálu (frekvencia, napätie) vhodnejšieho pre ďalšie spracovanie.