1

Názov projektu: Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Branislav Korenko, PhD.

Doba riešenia: 1. 6. 2012 - 31. 1 2013 

Anotácia:

Projekt nadväzuje na problematiku riešeného projektu VEGA 1/0617/09 "Optické vláknové senzory a ich aplikácie". Navrhovaný projekt sa venuje analýze návrhu a implementácii počítačom riadeného modulárneho laserového zdroja pre špeciálne optické meracie metódy. Konkrétne pre metódu optickej vláknovej reflektometrie (OTDR, Optical Time Domain Reflectometry) a pre koherentnú frekvenčnú vláknovú reflektometriu (CO OFDR, Coherent optical frequency domain reflectometry). Predmetom riešenia bude najmä snaha o prepojenie elektroniky samotného laserového zdroja s prostredím Matlab, v ktorom by sa dali monitorovať / nastavovať parametre modulácie, tepelnej stability, optického výkonu, prahového prúdu atď. Záverom bude realizácia modulového lasera a jeho implementácia do prototypu PC OTDR reflektometra, resp. CO OFDR, ktorých varianty sa v súčasnosti vyvíjajú na Oddelení vf techniky a optoelektroniky. Hlavným cieľom týchto meracích metód je využitie optických vlákien na senzorické aplikácie resp. optické vláknové senzory s distribuovanými parametrami.