• Vytlačiť

2

Názov projektu: Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl

Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Lukáš Maršálka

Doba riešenia: 1. 6. 2012 - 31. 1 2013 

Anotácia:

Projekt sa zaoberá návrhom a stavbou senzora sily (tlaku) na báze prenosu nameranej informácie pomocou zmeny vlastností elektromagnetického poľa. Vyvíjaný senzor mení silu (tlak) na zmenu vzájomnej vzdialenosti ramien navrhnutej (mikro) mechanickej štruktúry, pričom táto vzdialenosť je meraná absorpčnou rezonančnou metódou.

Predmetom riešenia je návrh a realizácia pružných kĺbových spojení poddajného mechanizmu využívajúc dostupné simulačné prostriedky. Výsledkom bude spracovanie problematiky presností prevodu sily na vzdialenosť na navrhnutej a realizovanej štruktúre.

Ďalším predmetom riešenia je návrh elektronickej časti snímača, ktorá umožní prevod vzdialenosti na elektrický signál- rezonančnú frekvenciu a taktiež umožní prenos tohto signálu medzi senzorom a vyhodnocovacím zariadením.