5

Názov projektu: Riadený bezdrôtový prenos výkonu

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferdinand Vavrík               

Doba riešenia: 2016

 

Anotácia projektu:

Navrhovaný projekt nadväzuje na tému môjho doterajšieho výskumu zameraného na simuláciu elektromagnetických polí v okolí jednotlivých antén a ich fázovo riadených sústav. Projekt sa zameriava na zvyšovanie dosahu bezdrôtového prenosu výkonu elektrickej energie pomocou vhodnej úpravy tvaru elektromagnetického poľa v okolí vysielacích antén. Taktiež sa zameriava na možnosť zmeny smeru toku energie bez potreby relokácie vysielacích antén prípadne zmeny ich natočení. V tomto projekte bude riešená najmä technická realizácia simuláciou navrhnutej fázovej anténnej sústavy. Pričom táto sústava bude vhodná na demonštráciu zmeny smeru vyžarovania výkonu elektrickej energie.