10

Názov projektu: Zariadenie na generovanie a meranie vysokofrekvenčného signálu pre snímače neelektrických veličín

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Martin Mierka

Doba riešenia: 2019

Anotácia:

Vysokofrekvenčná technika sa zaoberá problematikou generovaní, merania a využiteľnosti signálov s frekvenciou rádovo v MHz až GHz v mnohých prípadoch je to pomocný signál pre prenos informácií alebo energií napríklad zo snímačov IoT (internet veci) alebo MEMS. Pre výskum a vývoj v danej vednej disciplíne je potrebné navrhovať riešenia s vysoko presnými súčiastkami za použitia vysoko precíznych zariadení. Cieľom tohto projektu je vyrobiť zariadenie, ktorého úlohou bude generovať signál rôznej frekvencie, špecifického tvaru a veľkosti pre vybudenie MEMS neelektrických veličín. Zariadenie bude zároveň  disponovať vyhodnocovacím obvodom, zaznamenávajúcim a vyhodnocovacím zmeny spôsobené deformáciou snímača neelektrických veličín (deformácie nesú informácie o pôsobiacej neelektrickej veličine). Projekt má úzku spojitosť s dizertačnou prácou riešiteľa projektu (Snímače neelektrických veličín na báze RF MEMS) a je neodlučiteľnou súčasťou k úspešnému ukončeniu doktorandského štúdia.