___Pedagogika ÚE___

Ústav elektrotechniky garantuje študijný program inžinierskeho štúdia:

  • Aplikovaná elektrotechnika

a študijné programy doktorandského štúdia:

  • Meracia technika
  • Metrológia (v spolupráci s Ústavom elektroniky a fotoniky)
  • Teoretická elektrotechnika

Popritom zabezpečuje v rámci STU výučbu predmetov pre:

v prezenčnej aj dištančnej forme.