___Výskum___

Súčasná vedecko-výskumná činnosť na Ústave elektrotechniky je sústredená do nasledovných oblastí:

  • Aplikovaný magnetizmus (príprava nových magentických materiálov, skúmanie ich vlastností)
  • Magnetická nedeštrukruktívna defektoskopia, diagnostické systémy
  • Optické vlnovody, optické vláknové senzory
  • Elektromagnetická kompatibilita
  • Číslicové spracovanie obrazu a využitie umelej inteligencie
  • Rozvoj metód modelovania a simulácií elektromagnetických polí
  • Mikro-elektro-mechanické systémy
  • Mikrovlnné merania

 

Pozri aj:

Projekty realizované na ÚE

Publikácie ÚE

Výročné správy ÚE