___Obhájené bakalárske projekty riešené na ÚE___

 

2019

Ágh, M.: Riadiaci systém elektrických zariadení (vedúci Ing. J. Halgoš, PhD.)

Drak, T.:Riadenie polohy krokového motora s budičom pre mikrokrokovanie (vedúci Ing. J. Halgoš, PhD.)

Fecišková, R.B.: Elektromagnetický smog v okolí  zariadení IoT (vedúci doc. M. Bittera)

Hancko, F.: Návrh a realizácia meracích prípravkov na predmet Výkonová elektronika (vedúci Ing. J. Halgoš, PhD.)

Janečko, M.: Bezdrôtové nabíjanie elektrických zariadení (vedúci Ing. J. Halgoš, PhD.)

Kafka, F.: Meracia hlavica systému na snímanie Barkhausenovho šumu (vedúci doc. V. Jančárik)

Krchnák, J.: Sektorové antény pre WIFI signál (prof. R. Harťanský)

Kubík, M.: Aplikačná platforma (vedúci doc. M. Bittera)

Mandák, A.: Digitálny hysterézigraf (vedúci doc. V. Jančárik)

Ngovi Moses Mbulo: Active filter for EMC - Aktívny filter pre EMC (vedúci doc. K. Kováč)

Ondruš, P.: Návrh a realizácia jednosmerného napájacieho zdroja (vedúci Ing. J. Halgoš, PhD.)

Saniga, K.: Návrh a realizácia jednosmerného napájacieho zdroja (vedúci Ing. J. Halgoš, PhD.)

Smelák, P.: Výskum a vývoj progresívnych magnetických materiálov na báze feritov pre elektrotechniku (vedúci Ing. M. Šoka, PhD.)

Sučík, J.: Lecherovo vedenie (prof. R. Harťanský)

 

2018

Hilko, K.: Návrh digitálneho hysterezigrafu (vedúci doc. V. Jančárik)

Hrušková, L.: Elektronický hudobný nástroj theremín (vedúci doc. E. Ušák)

Kucharovič, M.: Návrh a vyhodnotenie supravodivej časti magnetického plášťa neviditeľnosti(vedúci Mgr. M. Soloviov, SAV, konzultant doc. V. Jančárik)

Kubík, M.: Vytvorenie automatizovaného meracieho systému pre zber a spracovanie nameraných údajov (vedúci doc. E. Ušák)


2017

Haluška, J.: Návrh magnetovacieho zosilňovača (vedúci doc. V. Jančárik)

Križan, L.: Automatizované pracovisko pre výkon skúšky odolnosti voči elektromagnetickému poľu (vedúci Ing. J. Hallon, PhD.)

Prieložný, M.: Vlastnosti antén bezdrôtových mikrofónov    (vedúci prof. R. Harťanský)

Volek, M.: Stavba spínaného zdroja (vedúci prof. R. Harťanský)

 

2016

Hušek, P.: Spínaný napájací zdroj pre priemyselné aplikácie (vedúci prof. R.Harťanský)

Mierka, M.: Návrh a konštrukcia poloriadného usmerňovača (vedúci prof. R.Harťanský)

Paulina, M.: Prvky riadenia kolkárne (vedúci prof. R.Harťanský)

Vimpeľ, M.: Návrh diódového detektora (vedúci Ing. L.Maršálka)

Zelník, M.: Návrh a realizácia automatizovaného testu tesnosti výmenníku tepla (vedúci doc. M.Bittera)

 

2014

Bednarčík, D.: Virtuálny palubný počítač - softvérová realizácia (vedúci doc. M. Bittera)

Jančo, M.: Virtuálny palubný počítač - hardvérová realizácia (vedúci doc. M. Bittera)

Snopková, M.: Komunikačné rozhrania meracích prístrojov (vedúci doc. M. Bittera)

Šipöcz, P.: Návrh meracieho predzosilňovača (vedúci doc. V. Jančárik)

Vrabec, D.: Systém monitorovania referenčných podmienok v laboratóriách SLM (vedúci Ing. M. Kamenský)

 

2013

Kaplan, N.: Braggovské mriežky ako súčasť optických vláknových senzorov (vedúca Ing. J. Červeňová)

Mačák, M.: Webový organizér (vedúci doc. V. Jančárik)

Nehánszki, R.: Bezkontaktné meranie vzdialeností (vedúci doc. M. Bittera)

Pohl, M.: Generátor testovacích sekvencií pre simuláciu logických obvodov (vedúci doc. V. Jančárik)

Suchanovský, J.: Komunitný portál pre programátorov (vedúci doc. V. Jančárik)

Vitéz, J.: Umelá inteligencia a komunikácia v prirodzenom jazyku (vedúci Mgr. J. Grman)

 

2012

Dienes, A.: Snímanie otáčok pre použitie v automobiloch (vedúci Ing. M. Bittera)

Králik, M.: Segmentácia farebných obrazov (vedúci doc. R. Ravas)

Šarlina, P.: Pasívna a aktívna detekcia vzorov Bluetooth a Wifi technológií (vedúci Ing. G. Války)

Válek, A.: Distribuovaný merací systém v automobiloch (vedúci Ing. M. Bittera)

 

2011

Dibala, M.: Odhad súradníc význačných bodov obrazu (vedúci doc. R. Ravas)

Haffner, O.: Detekcia hrán v obraze (vedúci doc. R. Ravas)

Hajro, L.: Prechodné javy v lineárnych elektrických obvodoch (vedúca Ing. J. Červeňová)

Harmata M.: Kalibrácia vnútorných parametrov kamery (vedúci doc. R. Ravas)

Móric, J.: Bezdrôtová komunikácia meracích systémov (vedúci Ing. M. Kamenský)

Petruš, P.: Virtuálne laboratórium (vedúca Ing. E. Králiková)

Svetik, M.: Polarizačná módová dizperzia a metódy jej merania (vedúci prof. J. Jasenek)