BAJCSY Július, prof. Ing. PhD.

OMT - Oddelenie meracej techniky

Kontakty

Obrázok kontaktu

emeritný profesor

Adresa:
Miestnosť B317 Blok B, 3.poschodie

Telefónne číslo: +421 2 60291 313