APVV-15-0062 (07/2016 - 06/2020)

Názov projektu: Zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility monitorovacích systémov mimoriadnych prevádzkových stavov jadrovej elektrárne 

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Jozef Hallon, PhD.

 

Anotácia:

Projekt je zameraný na zvýšenie funkčnej bezpečnosti z hľadiska elektromagnetickej kompatibility (EMC) monitorovacieho systému pre meranie koncentrácie H2 a O2 v hermetických priestoroch jadrovej elektrárne. Systém je vyvíjaný spoločnosťou VUJE, a. s. a jeho úlohou je monitorovanie koncentrácie H2 a O2 počas mimoriadnych prevádzkových stavov, resp. potenciálnych havárií jadrovej elektrárne.

 

Vedecké ciele projektu:

Na základe požiadaviek EMC kladených na zariadenia pracujúce v jadrovej energetike definovať požadované vlastnosti monitorovacieho systému. Prispôsobiť metodiky testov elektromagnetickej odolnosti požiadavkám projektu tak, aby sa dala vykonať citlivostná analýza jednotlivých subsystémov. Zapracovať konštrukčné zásady EMC do monitorovacieho systému a overiť ich meraním. Na realizačnej vzorke overiť funkčnosť v skúšobnej prevádzke. Vytvoriť základ na osvojenie si správnych postupov EMC pri návrhu takýchto zariadení v budúcnosti.

 

 

Additional information